Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH xe máy Phát Thịnh đang tuyển dụng các vị trí:

TRỢ LÝ KINH DOANH (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
TRỢ LÝ MARKETING (TRƯỞNG PHÒNG MARKETING)
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
TRỢ LÝ KỸ THUẬT (TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT)
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
TRỢ LÝ NS-HC (TRƯỞNG PHÒNG NS-HC)
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
KỸ THUẬT TRƯỞNG
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
KỸ THUẬT VIÊN
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
TRƯỞNG BẢO VỆ
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH KINH DOANH PHỤ TÙNG
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
KẾ TOÁN VIÊN
Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Công Ty TNHH Xe Máy Phát Thịnh
Trụ sở: 49 Tổ 02, Hoà Thuận 01, Trường Bình, Cần Giuộc, Long An
VP đại diện: 968 Đường 3/2, P.15, Q.11, TP.HCM
Quy mô công ty: 150 Người
Email: tuyendung@phatthinh.vn